สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลชุมภูพร
Untitled Document
ประวัติตำบล

 

ประวัติความเป็นมา

ตำบลชุมภูพร เดิมขึ้นกับอำเภอบึงกาฬ ต่อมาได้แยกออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลนาสะแบง และตำบลศรีวิไล ปัจจุบันเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอศรีวิไล มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านชุมภูพร หมู่ 2 บ้านโสกกาม หมู่ 3 บ้านห้วยลึก หมู่ 4 บ้านห้วยลึกสันติสุข หมู่ 5 บ้านพรสวรรค์ หมู่ 6 บ้านโคกสำราญ หมู่ 7 บ้านโนนม่วง หมู่ 8 บ้านโคกสำราญสามัคคี หมู่ 9 บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 10 บ้านห้วยลึกอินทรนิมิตร หมู่ 11 บ้านโนนไทยประสิทธิ์ หมู่ 12 บ้านพรมงคล

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ศรีวิไล อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแฝก อ.พรเจริญ จ.หนองคาย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นาสะแบง อ.ศรีวิไล จ.หนองคาย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีสำราญ อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,746 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 101 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงแผ่นดิน สายบึงกาฬ - อำเภอพังโคน

ผลิตภัณฑ์

ผลไม้

สินค้าโอทอป ตำบลชุมภูพร อำเภอศรีวิไล บึงกาฬ

 

กรอบรูปวิทยาศาสตร์

ละมุด

ผ้าทอพื้นบ้าน

สถานที่น่าสนใจ

สถานที่

1. อบต.ชุมภูพร
2. วัดเวฬุวัน

สถานที่ท่องเที่ยว
1   วัดเวฬุวัน เป็นวัดที่เป็นโรงเรียนสอนศาสนา และเป็นศูนย์รวมของการฝึกอบรมเผยแพร่พุทธศาสนา สอนปริยัติธรรม ภายในวัดมีตุ๊กตาจีนสลักด้วยไม้สวยงามมากจำนวน 52 รูป

 

ร้านอาหาร

1.

2.

 

ร้านครัวบอลไทย

ครัวบ้านสวน

ม.1 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 

ม.5 ต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ 38210 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.121.7
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 15/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14116183