สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลวังชมภู
ที่ตั้ง อาคาร อบต.หลังเก่า ต.วังชมภู อ.พรเจริญ จ.บึงกาฬ
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบล เป็นแหล่งเรียนรู้ราคาถูกให้กับประชาชนและเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
เอกลักษณ์ มุ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน อ่านออกเขียนได้
อัตลักษณ์ กศน.ตำบลวังชมภู จึงได้ดำเนินกิจกรรมตามแนวนโยบายของรัฐบาล
โทรศัพท์ 0801894001
โทรสาร 0902206250
นางสาวรัชนีวัลย์ สุริยะมาตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลวังชมภู

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลวังชมภูได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการศูนย์ดิจิทัลชุชน หลักสูตรการใช้งานดิจิทัลแพลตฟอร์ม ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และความฉลาดทางดิจิทัล ๘ ด้าน ณ กศน.ตำบลวังชมภู ในวันที่ 29-30 เดือนเมษายน 2567 มีกลุ่มเป้าหมาย30 คน ดำเนินการได้ 33 คน
โพสเมื่อ :2024-05-08
จำนวนผู้เข้าชม :57

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๒ มกราคม256ุึ7 ณ บ้านพูนผล มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :164

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนหม้อแกง จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๒ มกราคม256ุ7 ณ บ้านวังชมภู มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :151

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมเค้กกล้วยหอม จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่ ๑๑ มกราคม2567 ณ บ้านวังชมภู ม.๘ มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-02-02
จำนวนผู้เข้าชม :168

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมหม้อแกง จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๑มกราคม256ุ6 มีเป้าหมาย ๖คน ดำเนินการได้๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :157

ศกร.ตำบลวังชมภูและศกร.ตำบลศรีชมภู จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รูปแบบชั้นเรียน หลักสูตรการทำของชำร่วย วันที่ ๑๗-๒๔ มกราคม ๒๕๖๗ ณ.บ้านโนนสวาท ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ โดยมีเป้าหมาย ๑๑ คน ดำเนินการได้ ๑๒คน
โพสเมื่อ :2024-01-30
จำนวนผู้เข้าชม :169

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมทองม้วน จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๕ มกราคม2567 ณ บ้านสร้างคำ ม.๓ ตำบลวังชมภู มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้ ๗ คนเป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :170

ีกศน.ตำบลวังชมภู ได้จัดกิจกรรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน อาชีพระยะสั้น รูปแบบกลุ่มสนใจ ไม่เกิน 30 ชม. หลักสูตรการทำขนมทองม้วน จำนวน 5 ชั่วโมง/1 วัน ในวันที่๑๔มกราคม256ุ7 ณ บ้านเกษตรรุ่งเรือง มีเป้าหมายทั้งหมด ๖คน ดำเนินการได้๗ คน เป็นหญิง ๗ คน
โพสเมื่อ :2024-01-29
จำนวนผู้เข้าชม :162


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 13805234