สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลบ้านต้อง
ที่ตั้ง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านดอนเสียด ตำบลบ้านต้อง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150 ห่างจากอำเภอเซกา 40 กิโลเมตร
วิสัยทัศน์ ประชาชนตำบลบ้านต้องได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันเพื่อให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 087-094-0039
โทรสาร -
นายชินกร สอนโพธิ์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลบ้านต้อง

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ :2024-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :109

โครงการอบรมวินัย ใส่ใจกฎจราจร
โพสเมื่อ :2024-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :125

โครงการบ้านหนังสือชุมชนตำบลบ้้านต้อง
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :77

โครงการบ้านหนังสือชุมชนตำบลบ้้านต้อง
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :72

โครงการสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :84

การเพาะพันธ์ยางพารา หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :82

โครงการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ หลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน (30ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2024-04-01
จำนวนผู้เข้าชม :71

โครงการ ๑ อำเภอ ๑ อาชีพ หลักสูตร การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานจากวัสดุธรรมชาติ จำนวน ๓๕ ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-02-12
จำนวนผู้เข้าชม :123


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 17/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 13805039