สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลโสกก่าม
ที่ตั้ง บ้านหนองปลาดุก ม.8 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ ประชาชนอำเภอเซกา ได้รับการศึกษาตลอดชีวิตและการศึกษาอาชีพเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพได้ทุกที่ ทุกเวลา อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้และการมีอาชีพอย่างยั่งยืน
เอกลักษณ์ ธรรมชาติ มีน้ำตก
อัตลักษณ์ อยู่ดี กินดี ใช้ชีวีแบบพอเพียง
โทรศัพท์ 088-5486753
โทรสาร
นายประสานชัย นาคูณ
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลโสกก่าม

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน รถโมบายห้องสมุดเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2024-04-16
จำนวนผู้เข้าชม :65

ศกร.ตำบลโสกก่าม และ ศกร.ตำบลน้ำจั้น ดำเนินการจัดการศึกษาต่อเนื่องรูปแบบ ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการแปรรูปจากปลา จำนวน ๔๐ ชั่วโมง สถานที่ ศกร.ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๖ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖
โพสเมื่อ :2024-04-02
จำนวนผู้เข้าชม :101

โครงการอบรมวินัยใส่ใจกฎจราจร สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :128

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลโสกก่าม นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการพัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :109

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทำจุลินทรีย์หน่อกล้วย จำนวน 20 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :110

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน๓๐ ชม.) หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง จำนวน 16 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2024-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :99

โครงการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สร้างนิสัย มีจิตสาธารณะ นักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2024-02-20
จำนวนผู้เข้าชม :106

กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดชาวตลาด
โพสเมื่อ :2024-02-18
จำนวนผู้เข้าชม :118


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.236.116.27
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 18/06/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 9
จำนวนผู้เข้า
: 13806173