สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลนาสะแบง
Untitled Document
ชื่อสกุล :นายสุภัทร    ศรีดี
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นางกาญจนา   สมงาม
ตำแหน่ง :ครู กศน.ตำบล
เบอร์โทร :
e-mail :


ชื่อสกุล :นายวุฒิกฤต   คชวงษ์
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 098-495-4779
e-mail : wuttikit.kot.@gmail.com


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :

ที่อยู่ :

โทรศัพท์ :

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 12306108