สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลเซกา
ที่ตั้ง บ้านห้วยผักขะ หมู่ 4 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ 38150
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลเซกา จัดการศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อให้ชุมชนเกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกลักษณ์ ส่งเสริมการเรียนรู้ สู่อาชีพที่ยั่งยืน
อัตลักษณ์ ใฝ่เรียนรู้คู่คุณธรรม
โทรศัพท์ 0871766566
โทรสาร 042489460
นางสาวแก้วแก่นจันทร์ สระอุทัย
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลเซกา

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
โครงการค่ายติวเข้มเติมเต็มความรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษานักศึกษา สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :99

โครงการการจัดและและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :101

โครงการการจัดส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตคงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :100

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :94

โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร การทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก จำนวน 16 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :94

โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ช่างไฟฟ้ารุ่นที่ 1 จำนวน 13 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :97

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชั่วโมงขึ้นไป หลักสูตร ช่างเชื่อม จำนวน 35 ชั่วโมง
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :112

โครงการจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน 30 ชั่วโมง หลักสูตร ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :94


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 3.238.180.174
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 05/12/2566
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 11497778