สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลคำนาดี
ที่ตั้ง ศาลาประชาคมบ้านห้วยภูสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ กศน.ตำบลคำนาดีร่วมสร้างโอกาสให้กับประชาชนตำบลคำนาดีอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0611642695
โทรสาร 042491853
นางสาวชุติมันต์ สารมานิตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลคำนาดี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566 โดยนางสาวเทียน ภูยอดตา เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :160

ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอเสื่อกก จำนวน 35 ชั่วโมง ณ ศกร.ตำบลคำนาดี มีผู้เรียนจำนวน 11 คน โดยนางเพ็ช ปัดมานัด เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :159

กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( 30 ชั่วโมง ) หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือ ระหว่างวันที่ 23 - 30 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2023-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :225

กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเยาชนรุ่นใหม่ รู้ทันยาเสพติด วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :233

กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการ พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) หลักสูตร การชงเครื่องดื่ม ระหว่างวันที่ 14 - 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ กศน.ตำบลคำนาดี กลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ตำบลคำนาดี จำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :235

กศน.ตำบลคำนาดี จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านชุมภูทอง
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :248

กศน.ตำบลคำนาดี นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :251

กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยศาสตร์โยคะ(รุ่นที่1และรุ่นที่2) ในวันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 1และศาลาประชาคมหมู่ที่2ภูสามัคคี ต.คำนาดี อ.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :266


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 12306234