สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลคำนาดี
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 1. นางจำรัส  สุวรรณวงค์  กำนันตำบลคำนาดี

2.นายวิระเชียร  บรรณจิตร์  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 8

3.นายถาวร  สีคุณโคตร  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  2

4.นายสุดใจ  ชัยปาน  ผู้ช่วยผู่ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

5.นายสายเพชร คำคุณคำ  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8

6.นายทองใส  เสนารักษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  7

7.นายพิทักษ์  ทับพิลา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

8.นายนิคม  เจริญศักดิ์   ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่  8

9.นายเสรี ราชครู ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2

10. นางสาวชุติมันต์  สารมานิตย์  ครู กศน.ตำบลคำนาดี

11.นายถาวร พลดงนอก ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4

12 นายภาณุ จตุเรศ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

13. นางเพชร แสนสีมนต์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

14.นายศิรเชษฐ์ ศรีจอมพล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

15.นางสาวบุษยา ศรีจอมพล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6

 


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 12306071