สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
Untitled Document

  กศน. ตำบลคำนาดี
ที่ตั้ง ศาลาประชาคมบ้านห้วยภูสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลคำนาดี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 38000
วิสัยทัศน์ ศกร.ตำบลคำนาดีร่วมสร้างโอกาสให้กับประชาชนตำบลคำนาดีอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ทั่วถึง และมีคุณภาพ
เอกลักษณ์ สถานศึกษาส่งเสริมอาชีพเพื่อมีงานทำ
อัตลักษณ์ ผู้เรียนมีความขยัน
โทรศัพท์ 0611642695
โทรสาร 042491853
นางสาวชุติมันต์ สารมานิตย์
หัวหน้า กศน.ตำบลตำบลคำนาดี

ข่าว กศน.ตำบล

Untitled Document
ประมวลภาพกิจกรรม
Untitled Document
การทำขนมขายง่ายรายได้งาม
โพสเมื่อ :2024-07-12
จำนวนผู้เข้าชม :15

เสริมสร้างสุขภาวะและสุขอนามัยที่ดี
โพสเมื่อ :2024-07-12
จำนวนผู้เข้าชม :13

ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร งานใบตอง ในระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ถึง วันที่1 ธันวาคม2566 ณ ศกร.ตำบลคำนาดี โดยมี นางเพชร ปัดมานัด เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 10 คน
โพสเมื่อ :2024-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :106

ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการพัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือง ในระหว่างวันที่ 14-21 ธันวาคม 2566 ณ ศกร.ตำบลคำนาดี โดยมี นายลำพอง วรรณทอง เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 11 คน
โพสเมื่อ :2024-04-11
จำนวนผู้เข้าชม :129

ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกาย จิตและสมองของผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่ตำบลคำนาดี ระหว่างวันที่ 25-28 กรกฎาคม 2566 โดยนางสาวเทียน ภูยอดตา เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :274

ศกร.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทอเสื่อกก จำนวน 35 ชั่วโมง ณ ศกร.ตำบลคำนาดี มีผู้เรียนจำนวน 11 คน โดยนางเพ็ช ปัดมานัด เป็นวิทยากร
โพสเมื่อ :2023-09-18
จำนวนผู้เข้าชม :258

กศน.ตำบลคำนาดี จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ( 30 ชั่วโมง ) หลักสูตร การทอผ้าพื้นเมือ ระหว่างวันที่ 23 - 30 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2023-04-21
จำนวนผู้เข้าชม :331

กศน.ตำบลคำนาดีจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการเยาชนรุ่นใหม่ รู้ทันยาเสพติด วันที่ 12 มกราคม 2566 ณ กศน.ตำบลคำนาดี
โพสเมื่อ :2023-04-20
จำนวนผู้เข้าชม :334


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 3
จำนวนผู้เข้า
: 14118501