สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลป่งไฮ
Untitled Document
ภาพกิจกรรม
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนการสอนรายวิชา การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม ระดับ ม.ปลาย ณ ศกร.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :22
ระหว่างวันที่ 23-26 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำกระเป๋าโมเดิร์นจากเส้นพลาสติก จำนวน 20 ชั่วโมง ณ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :21
ระหว่างวันที่ 9-12 มกราคม 2567 ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการการทำของชำร่วยมาลัยกรจากผ้าขาวม้า จำนวน 20 ชั่วโมง ณ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :21
ระหว่างวันที่ 18-26 ธันวาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ จำนวน 40 ชั่วโมง ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :21
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมนั่งที่ไหนอ่านที่นั่น
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :27
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการการศึกษาตามอัธยาศัยบ้านหนังสือชุมชน กิจกรรมวาดภาพระบยสี กิจกรรมบิงโก กิจกรรมการทำมาลัยกรจากผ้าขาวม้
โพสเมื่อ :2024-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :21
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรช่างปูน ระหว่างวันที่ 1-8 สิงหาคม 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา หมู่ที่7 ตำบลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :105
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางรถยนต์ รุ่นที่ 2ระหว่างวันที่ 22-29 มิถุนายน 2566 ณ สกร.อำเภอเซกา หมู่ที่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-11-07
จำนวนผู้เข้าชม :108
วันที่ 13 สิงหาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮ ร่วมกับ สกร.อำเภอเซกา จัดโครงการอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและการใช้เทคโนโลยีย่างสร้างสรรค์ ณ สกร.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :155
วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมผู้สูงอายุจิตอาสาส่งเสริมปัญญาพัฒนาสังคม ณ บ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :161
วันที่ 19 กรกฎาคม 2566 ศกร.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมผู้สูงวัยอย่างสง่าอนุรักษ์ภูมิปัญญา ณ บ้านท่าเชียงเครือหมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :140
ศกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำขนมไทย ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฏาคม 2566 ณ บ้านป่งไฮ หมู่ที่1 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :161
สกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดหมี่ ระหว่างวันที่ 22-24 มิถุนายน 2566 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่2 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :171
สกร.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผือ ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2566 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่2 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2023-07-17
จำนวนผู้เข้าชม :169
กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมกับห้องสมุดอำเภอเซกา จัดโครงการรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :183
กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอเซกา จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดชาวตลาด ณ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :180
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการอาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน ณ บ้านป่งไฮ หมู่ที่ 1 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :167
วันที่ 12 ธันวาาคม 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่ ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :175
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชน ระหว่างวันที่ 15-20 มกราคม 2566 ณ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :168
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน ระหว่างวันที่ 15-20 ธันวาคม 2565 ณ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :167
วันที่ 15 มีนาคม 2566 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการจัดและส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ณ บ้านป่งไฮ หมู่ 1 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :162
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศาสตร์ของพระราชา (กิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชน) โซนที่ 2 ณ ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :156
วันที่ 15 ธันวาคม 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ(กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต) ณ เทศบาลตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :137
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียนวิชาชีพ หลักสูตรการทอผ้ามัดหมี่สีธรรมชาติ ระหว่างวันที่24-31 มกราคม 2566 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :146
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.สร้างงานสร้างอาชีพ พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำน้ำพริกแมงดา ระหว่างวันที่21-11 ธันวาคม 2565 ณ กศน.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2023-04-19
จำนวนผู้เข้าชม :142
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการสูงวัย ใจสมาร์ท ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :270
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรการค้าออนไลน์ ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2565 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเอภเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :256
วันที่ 21 มิถุนายน 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมจัดโครงการอบรมการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน ณ กศน.ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :262
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชุมชน หลักสูตรการทำปลาร้าบองทรงเครื่อง ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2565 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :263
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโคงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำผ้ามัดย้อม ระหว่างวันที่ 15-22 สิงหาคม 2565 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-10-03
จำนวนผู้เข้าชม :277
ศรช.หนองแก่งทราย จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ :2022-09-21
จำนวนผู้เข้าชม :392
วันที่ 5 เมษายน 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ นำนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขันการประกวดโครงงานจิตอาสาต้นแบบได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :378
วันที่ 23 มีนาคม 2565 กศน.ตำบลป่งไฮนำนักศึกษาประกวดแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 3 ณ กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2022-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :358
วันที่ 30 มีนาคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดประชุมคณะกรรมการ ศส.ปชต.ต้นแบบระดับอำเภอครั้งที่ 1/2565 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2022-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :323
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :332
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :315
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2022-04-06
จำนวนผู้เข้าชม :333
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการป้องกันภาวะซึมเศร้าคงสมรรถนะทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุ ในระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2565 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2022-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :364
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/รถโมบายเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านไทยเสรี ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2022-03-09
จำนวนผู้เข้าชม :318
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตรการทำอาหารคาวเพื่อสุขภาพ ระหว่างวันที่ 8-15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2022-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :289
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 กศน.ตำบลป่งไฮนำนักศึกษาร่วมโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 ตำบลเซกา
โพสเมื่อ :2022-03-03
จำนวนผู้เข้าชม :326
กศน.ตำบลป่งไฮ นำนักศึกษาร่วมโครงการภาษาอังกฤษสื่อสารด้านอาชีพ ในระหว่างวันที่ 22-26 มกราคม 2565 ณ กศน.อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :316
วันที่ 19 มกราคม 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ นำนักศึกษาร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ นักศึกษาอาสาสมัคร กศน.อำเภอเซกา ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลเซกา อำภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :352
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดกิจกรรมทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ในระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :306
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำปลาร้าบองสูตรสมุนไพร ในระหว่างวันที่ 5-7 มกราคม 2565 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :315
วันที่ 27 มกราคม 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ณ กศน.ตำบลป่งไอ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :280
วันที่ 20 มกราคม 2565 กศน.ตำบลป่งไฮ นำนักศึกษาร่วมจัดโครงการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ณ กศน.ตำบลท่ากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :284
กศน.ตำบลป่งไฮ นำนักศึกษาร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากระรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่ 7 ตำบลเซกา อำภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :296
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมกับกศน.ตำบลท่ากกแดง และกศน.ตำบลท่าสะอาดจัดโครงการส่งเสริมดูแลสุขภาพและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ณ กศน.ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :341
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ณ วัดป่าศรีวิไลย์ ตำบลป่งไอ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2022-02-07
จำนวนผู้เข้าชม :294
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน/นั่งที่ไหนอ่านที่นั่นผ่านสื่อออนไลน์
โพสเมื่อ :2021-12-20
จำนวนผู้เข้าชม :350
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สู่ชุมชนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2021-12-20
จำนวนผู้เข้าชม :352
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชนประจำปี 2565
โพสเมื่อ :2022-04-24
จำนวนผู้เข้าชม :372
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ประจำปี2565
โพสเมื่อ :2021-12-20
จำนวนผู้เข้าชม :356
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ :2021-12-20
จำนวนผู้เข้าชม :338
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-12-20
จำนวนผู้เข้าชม :343
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :401
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้ ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :346
กศน.ตำบลป่งไฮได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน(กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน) ในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :348
กศน.ตำบลป่งไฮได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลในการอบรมประชาชน หลักสูตร E – Commerce : การค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2564 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :348
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น (ไม่เกิน 30 ชม.) การแปรรูปหมู ระหว่างวันที่ 25-29 มิถุนายน 2564 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :353
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการป้องกันภาวะซึมเศร้า คงสมรรถนะทางกาย จิต และสมองของผู้สูงอายุ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :613
วันที่ 28 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการทักษะการเตรียมความพร้อมก่อนและหลังฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันไวรัสโคโรน่า2019 สำหรับประชาชนในชุมชน ณ กศน.ตำบลป่งไฮณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :436
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในภาคเรียนที่ 1/2564 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :383
วันที่ 23 มิถุนายน 2564 กศน.ตำบลจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-08-28
จำนวนผู้เข้าชม :397
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล โครงการยกระดับผลสัมฤทธื์ n-net ภาคเรียนที่2-2563
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :459
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรออนไลน์หลักสูตผู้สูงอายุกายจิต สมองประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :439
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการสร้างสื่อgoogle fromเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :441
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม2564 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :546
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :478
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :470
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :439
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :486
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :398
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน “การทอผ้ามัดหมี่ลายดอกสิรินธรวัลลี” ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถานที่จัด ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ที่ ๒ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :441
วันที่ 25-27 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมวกจากกกและผือ รุ่นที่ 2 ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ที่ 2 ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :475
วันที่28-29 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์หมวกจากกกและผือ รุ่นที่ 3
โพสเมื่อ :2021-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :570
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :389
วันที่ 21-23 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนพัฒนาอาชีพระยะสั้นการทำน้ำเต้าหู้ ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :403
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :410
วันที่ 21 มกราคม 2564 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมเกษตรทฤษฎีใหม่ (โคก หนอง นา โมเดล) ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :428
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-26
จำนวนผู้เข้าชม :491
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :421
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :442
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2021-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :447
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดโครงการจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล
โพสเมื่อ :2020-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :518
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (ชั้นเรียนวิชาชีพ 31 ชม. ขึ้นไป)วิชาช่างเชื่อม ระหว่างวันที่ 9-16 กรกฎาคม2563
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :582
ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2563 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลการค้าออนไลน์ รุ่นที่ 2 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :560
ระหว่างวันที่ 18-19 มีนาคม 2563 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการสร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบลการเข้าใจดิจิทัล รุ่นที่ 1 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :605
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :529
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :531
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :499
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :551
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้มีการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :462
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดประชาชนอำเภอ
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :463
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :417
นางสาวบุญจันทร์ รัตนวงค์ ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ได้จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำภาคเรียนที่ 1/2563
โพสเมื่อ :2020-09-08
จำนวนผู้เข้าชม :430
ระหว่างวันที่ 16-19 มิ.ย. 63 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการแปรูปผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากกและผือ ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ 2 ต.ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :482
วันที่๒๗ พ.ค.๖๓ กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสุขภาพดีวิถีไทย(กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต) ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :453
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการจัดทำหน้ากากผ้า และเจลล้างมือเพื่อป้องกันตนเอง ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :454
วันที่๑๔ พ.ค.๖๓ กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการเรียนรู้คู่อาชีพเพื่อวิถีเกษตรที่ยั่งยืน(กิจกรรมการศึกษาเพื่อเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ที ๒ ต.ป่งไฮ อ.เซกา จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :456
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือในภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :566
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบลจัดการเรียนการสอนเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ :2020-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :624
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหนังสือชุมชน ในระหว่างวันที่ 5 -6 มีนาคม 2563 ณ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ 18 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :548
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านในวันที่ 20 มีนาคม 2563 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :555
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/ห้องสมุดชาวตลาดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านหนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :562
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพอาชีพชุมชน “กลุ่มช่างทาสีอาคาร” ( 35 ชั่วโมง) ระหว่างวันที่ 20 – 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-31
จำนวนผู้เข้าชม :654
วันที่ 17 มกราคม 2563 ออกหน่วยบริการส่งเสริมการอ่านอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :534
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดพัฒนาอาชีพหลักสูตรระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมงวิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง รุ่นที่ 1ระหว่างวันที่ 27-31 มกราคม 2563 ณ บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :627
วันที่ 9 มกราคม 2563 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ณบ้านหนองชัยวาน หมู่ที่ 3 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :448
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยผู้สูงอายุในชุมชน ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ ๒ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-23
จำนวนผู้เข้าชม :756
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่2/2562 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :616
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :458
นางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2562
โพสเมื่อ :2020-03-06
จำนวนผู้เข้าชม :431
ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2653 กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการรู้รักษ์ สามัคคี พลเมืองดี วีถีประชาธิปไตยณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2020-03-05
จำนวนผู้เข้าชม :496
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :541
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ม.ต้น ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทรายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2562
โพสเมื่อ :2019-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :553
กศน.ตำบลป่งไฮกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/บ้านหหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :642
กศน.ตำบลป่งไฮกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน/บ้านหหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :579
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/หมุนเวียนสื่อบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :606
กศน.ตำบลป่งไฮกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :623
กศน.ตำบลป่งไฮกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2019-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :572
กศน.ตำบลป่งไฮจัดการเรียนการสอนนักศึกษาระดับม.ต้นในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :647
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2019-09-11
จำนวนผู้เข้าชม :517
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ ตำแหน่งครูกศน.ตำบล
โพสเมื่อ :2019-09-09
จำนวนผู้เข้าชม :562
วันที่ 13 สิงหาคม 2562 กศน.ตำบลป่งไฮ จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :585
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน ระหว่างวันที่15-16พฤษภาคม2562ณกศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :598
กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โครงการส่งเสริมสุขภาวะและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน ดำเนินการวันที่ 3 เมษายน 2562
โพสเมื่อ :2019-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :562
วันที่ 25 เม.ย. 62จัดโครงการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ณ บ้านท่าเซียงเครือ หมู่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :509
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์
โพสเมื่อ :2019-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :942
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง รุ่นที่ 2
โพสเมื่อ :2019-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :713
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน พัฒนาอาชีพระยะสั้น(ไม่เกิน 30 ชั่วโมง) หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง รุ่นที่ 1
โพสเมื่อ :2019-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :531
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ช่างไม้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 10-23 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :572
กศน.ตำบลป่งไฮ กิจกรรมสางเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :593
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับประถมศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :704
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :728
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับ ม.ต้น ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :662
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ห้องสมุดเคลื่อที่ชาวตลาด
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :626
จัดการเรียนการสอนนักศึกษา ระดับ ม.ปลาย ประจำภาคเรียนที่ 2ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2019-03-15
จำนวนผู้เข้าชม :689
กศน.ตำบลป่งไฮนำนักศึกษาเข้าร่วมดครงการTO BE NUMBER ONE เพื่อความเป็น 1 ไม่พึ่งยาเสพติด ณ หอประชุมอำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :613
กศน..ตำบลป่งไฮจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2562
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :730
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการsmart onie เพื่อสร้างsmart farmerเพื่อจัดฝึกอบรมเกษตรกรต้นแบบ(Master Trainer) ระหว่างวันที่11-13มีนาคม 2562 ณ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :482
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลหลักสูตร E-Comerceการค้าขายออนไลน์
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :470
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่(รถโมบายเคลื่อนที่)
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :477
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการทอผ้าพื้นเมือง(ระยสั้นไม่เกิน30ชั่วโมง)ระหว่างวันที่4-8กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-03-12
จำนวนผู้เข้าชม :453
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างไม้ ระหว่างวันที่18-25กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :482
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมโครงการสร้างแหล่งเรียนรู้หนังสือพิมพ์กศน.ตำบล โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :468
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านโดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :518
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :507
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งเสริมการอ่าน โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :471
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
โพสเมื่อ :2019-03-11
จำนวนผู้เข้าชม :486
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการแปรรูปต้นกกและผือระหว่างวันที่11-14กุมภาพันธ์2562
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :504
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการส่งเสริมสุขภาวะอนามัยผู้สูงอายุในชุมชนในวันที่19ธันวาคม2561 ณ บ้านโชคชัย หมู่ที่10 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :497
กศ.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยในชีวิตประจำวัน ระหว่างวันที่10-11มกราคม2562 ณ บ้านโชคชัยหมู่ 10 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :554
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำปุ๋ยหมักชีวภาพในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ณบ้านดอนก่อน หมู่ที่ 9 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :512
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :507
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :490
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2561โดยนางสาวจันทร์ฤดี หงษ์คะ
โพสเมื่อ :2019-03-08
จำนวนผู้เข้าชม :490
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :491
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
โพสเมื่อ :2018-12-26
จำนวนผู้เข้าชม :481
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :605
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :598
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :508
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :496
กิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา ณ ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา 2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :520
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :508
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกเห็ดโคนน้อยในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ณกศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :533
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :646
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชม.) วิชา การสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :450
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุม ผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลี ( 55 ชั่วโมง)
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :444
จัดการเรียนการสอนนักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทรายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2561
โพสเมื่อ :2018-09-30
จำนวนผู้เข้าชม :499
โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการเกษตรที่พึ่งพาตนเอง
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :418
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
โพสเมื่อ :2018-09-29
จำนวนผู้เข้าชม :387
อบรมหลักสูตรการE-Commerce สอนชุมชนเปิดร้านค้าออนไลน์ ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2561
โพสเมื่อ :2018-08-31
จำนวนผู้เข้าชม :430
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2561
โพสเมื่อ :2018-06-28
จำนวนผู้เข้าชม :434
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการsmart onie เพื่อสร้างsmart farmer ระหว่างวันที่5-7เมษายน 2561 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :489
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-04-05
จำนวนผู้เข้าชม :471
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน/อาสาสมัครส่งเสริมการอ่าน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :507
กิจรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโมบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :510
กิจกรรมส่งเสริมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :502
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :507
กิจกรรมส่งเสริมการอ่านหน่วยบริการเคลื่อนที่(รถโบบาย)
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :492
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนในวันที่14 มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :483
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนในวันที่14 มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :440
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :428
กศน.ตำบล่งไฮจัดโครงการตามรอยพระยุคลบาทเรื่องขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่ความยั่งยืนในวันที่ 18 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-04-04
จำนวนผู้เข้าชม :439
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในวันที่7มีนาคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-30
จำนวนผู้เข้าชม :436
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ :2018-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :411
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การทำบัญชีครัวเรือนในวันที่ 12 มกราคม 2561
โพสเมื่อ :2018-03-29
จำนวนผู้เข้าชม :435
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :426
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย ภาคเรียนที่ 2/2560
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :436
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2560
โพสเมื่อ :2018-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :404
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นวิชาการทำปลาร้าทรงเครื่องระหว่างวันที่26-31มกราคม2561
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :454
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้นักศึกษากศน.ประจำภาคเรียนที่2/2560ระหว่างวันที่ 2-24 ธันวาคม 2561 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :506
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผ้าทอมือลายดอกสิรินทรวัลลีระหว่างวันที่25-27กุมภาพันธ์2561
โพสเมื่อ :2018-03-25
จำนวนผู้เข้าชม :481
วันที่ 21 มิถุนายน2560 กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมเป็นวิทยากรจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันท์พระราชทาน ในงานประกวดหมู่บ้านต้นแบบ ณ บ้านหนองตีนเผือก ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :985
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :515
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมกิจกรรมการประกวดto be number one teen dancerciseในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเดอะวัน จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-07
จำนวนผู้เข้าชม :517
นักศึกษาเทียบระดับการศึกษา กศน.อำเภอเซกาเข้าสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิดแบบไต่ระดับ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :1250
กศน.ตำบลป่งไฮเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่สู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :519
กศน.ตำบลป่งไฮเข้าร่วมโครงการเปิดบ้านวิชาการ รักการเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน เนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้ ประจำปี2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :490
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมกับ กศน.อำเภอเซกาในโครงการ 2 เมษา วันรักการอ่าน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :652
กิจกรรมการเรียนการสอนนักศึกษา ศรช.หนองแก่งทราย ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :491
กศน.ตำบลป่งไฮเข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือนอกโรงเรียน
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :574
ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :456
กศน.ตำบลป่งไฮร่ามกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาภายใต้แนวคิดประชารัฐร่วมใจปลูกป่าถวายความจงรักภักดี
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :537
กศน.ตำบลป่งไฮเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬา กศน.บึงกาฬ สานสัมพันธ์ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ปี 2560
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :686
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ กศน.เมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :549
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ วัดโนนสว่างอารมณ์ บ้านเหล่าคาม ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :678
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการStem education ในระหว่าง วันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครพนม จังหวัดนครพนม
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :427
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 ณ โรงเรียนเหล่าคามรัชมังคลา ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :583
วันที่ 8 มิถุนายน 2560 กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน ณ ห้องประชุมโรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-06
จำนวนผู้เข้าชม :451
สัมมนาเสริมสร้างประสบการณ์ก่อนจบหลักสูตรพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :432
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2560 (รุ่นที่2)
โพสเมื่อ :2017-09-05
จำนวนผู้เข้าชม :431
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการโครงการติวเข้มเติมเต็มความรู้นักศึกษา กศน.อำเภอเซกา ภาคเรียนที่ 1/2560
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :451
กศน.ตำบลจัดโครงการกิจกรรมศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้น ไม่เกิน ๓๐ ชม.)วิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :629
กศน.ตำบลป่งไฮร่วม 12 สิงหาคม 2560 ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ. หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :466
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษากศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :453
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังการ Sport Activity 4.0
โพสเมื่อ :2017-09-04
จำนวนผู้เข้าชม :469
กศน.ตำบลป่งไฮ ร่วมโครงการอประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ ระหว่างวันที่ 25-26 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :506
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานหลักสูตรวิทยากรกระบวนการ ระหว่างวันที่13-14 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2560 ณ โรงแรมบีเคเพลส จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :481
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนวิชาอิฐประสาน ระหว่างวันที่ 16-27 มิถุนายน 2560
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :482
โครงการอบรมประวัติศาตร์ชาติไทย และบุญคุณพระมหากษัตริย์ชาติไทย วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมเจริญโฮเทล จังหวัดอุดรธานี
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :442
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมตั้งปณิธานการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :436
กศน.ตำบลป่งไฮร่วมโครงการto be number one เพื่อความเป็น 1 ไม่พึ่งยาเสพติดในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :453
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :544
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย
โพสเมื่อ :2017-09-03
จำนวนผู้เข้าชม :513
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
โพสเมื่อ :2017-08-29
จำนวนผู้เข้าชม :430
กศน.ตำบลป่งไฮ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำดอกไม้จันทน์ ระหว่างวันที่7-10 มิถุนายน 2560 ณ อบต.ป่งไฮ ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :556
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ บ้านสันทรายงาม ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :981
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนโครงการการเรียนรู้เทคโนโลยีที่เหมาะสมการทำปุ๋ยหมักไล่แมลง ในวันที่ 20 มิถุนายน ณ บ้านโคกโขง หมู่ที่ 4 ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :585
โครงการสานสัมพันธ์รักประชาธิปไตยต้านภัยยาเสพติด
โพสเมื่อ :2017-06-25
จำนวนผู้เข้าชม :452
อาสาสมัครกศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :440
โครงการบ้านหนังสือชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :421
โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :433
โครงการบรรณสัญจร (Book Voyage) -ศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :433
โครงการส่งเสริมการอ่านสู่ชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :412
โครงการส่งเสริมการอ่านในชุมชน
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :443
ส่งเสริมการอ่านกศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-03-28
จำนวนผู้เข้าชม :427
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมปรับฐานผู้เรียน 2-59
โพสเมื่อ :2017-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :468
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-03-07
จำนวนผู้เข้าชม :458
กศน.ตำบลป่งไฮ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น การทำเหรียญโปรยทานระหว่างวันที่ึ1-4กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-02-24
จำนวนผู้เข้าชม :485
กศน.ตำบลป่งไฮ ดำเนินการจัดโครงการช่างพื้นฐาน ช่างไม้ ระหว่างวันที่ึ7-17กุมภาพันธ์ 2560
โพสเมื่อ :2017-02-24
จำนวนผู้เข้าชม :546
โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตผู้สุงอายุ
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :463
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :445
สอบกลางภาคกศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2017-02-13
จำนวนผู้เข้าชม :443
โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (การพัฒนาอาชีพระยะสั้นไม่เกิน 30 ชั่วโมง ) การทำขนมกะหรี่ฟั้ฟ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2560 ณ บ้านทุ่งเจริญ หมู่ที่ 18 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :1138
โครงการเรียนรู้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "อบรมบัญชีครัวเรือน" วันที่ 12 ม.ค.2560 ณ. กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :469
โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน "อบรมหลักปรัชญาเศษฐกิจพอเพียง การปลูกผัวสวนครัวรั้วกินได้" วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียงที่บ้านห้วยหินลาด ต.บึงโขงหลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :866
โครงการเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม "การปลูกพืชไร้ดินไฮโดรโพนิกส์" วันที่ 19 มกราคม 2560 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :545
โครงการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิต นักศึกษา กศน. ประจำภาคเรียนที่ 2/2559 ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2559 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :884
โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจวินัยจราจร วันที่ 15 ธ.ค.2559 ณ กศนตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2017-02-11
จำนวนผู้เข้าชม :497
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการปรับพื้นฐานผู้เรียนนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559 ในระหว่างวันที่ 4-28ธันวาคม2559
โพสเมื่อ :2016-12-19
จำนวนผู้เข้าชม :532
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2559
โพสเมื่อ :2016-12-19
จำนวนผู้เข้าชม :461
กศน.ตำบลป่งไฮ จัดโครงการอบรมศูนย์ดิจิทัลชุมชน 2-9 ส.ค 2559 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
โพสเมื่อ :2016-09-15
จำนวนผู้เข้าชม :658
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอบรมบัญชีครัวเรือนในวันที่ 25 มิถุนายน 2559 ณ ศาลาประชาคมหมู่ 18 บ้านทุ่งเจริญ ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :476
กศน.ตำบลป่งไฮจัดหลักสูตรระยะสั้นโครงการการทอเสื่อ ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาประชาคมหมู่ที่18บ้านทุ่งเจริญ ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :461
กศน.ตำบลป่งไฮจัดกิจกรรมพัฒนาสังคมชุมชนโครงการเทคนิคการเพิ่มแรงดันปั๊มน้ำ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :553
กศน.ตำบลป่งไฮจัดอบรมทักษะชีวิตโครงการเยาวชนสดใสห่างไกลยาเสพติดวันที่ 29 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :503
กศน.ตำบลป่งไฮจัดโครงการอบรมหลักสูตรดิจิทัลชุมชนระหว่างวันที่ 2-9 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลป่งไฮ
โพสเมื่อ :2016-08-08
จำนวนผู้เข้าชม :493
โครงการ ปลูกป่าประชารัฐเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :1032
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดกศน.อำเภอเซกา
โพสเมื่อ :2016-08-03
จำนวนผู้เข้าชม :513
วันที่ 13 มิถุนายน 2559 กศน.ตำบลป่งไฮ ได้ทำพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลป่งไฮ โดยมี นายสุวรรณา กุมภิโร นายกอบต.ป่งไฮ ประธานในพิธี
โพสเมื่อ :2016-06-15
จำนวนผู้เข้าชม :487
ศส.ปชต.ป่งไฮ
โพสเมื่อ :2016-02-25
จำนวนผู้เข้าชม :472

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 35.175.201.191
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 28/02/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 12306188