สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลป่งไฮ
Untitled Document
ผู้นำชุมชน/ผู้นำหมู่บ้าน

 ทำเนียบหมู่บ้านตำบลป่งไฮ

หมู่ที่ 1บ้านป่งไฮ                    นายพงษกร  จอดนอก

หมู่ที่ 2บ้านท่าเชียงเครือ            นายสายัณต์  โฆตะมี

หมู่ที่ 3บ้านหนองชัยวาน           นายเอกลักษณ์  แสงเลข

หมู่ที่ 4บ้านโคกโขง                  นายพรมมา  บาสี

หมู่ที่ 5บ้านท่าไร่                    นายโฆษิต  คำหงษา

หมู่ที่ 6บ้านโนนหนามแท่ง                   นายเปรม  ระการิด

หมู่ที่ 7บ้านท่าสวรรค์               นายปัญญา  พรมโสภา

หมู่ที่ 8บ้านสังคมพัฒนา            นายวิฑูรย์  สีแก้ว

หมู่ที่ 9บ้านดอนก่อ                 นายพิเชษ  หงษา

หมู่ที่ 10บ้านโชคชัย                 นายสงกรานต์  สุวะสน

หมู่ที่ 11บ้านท่าช้าง                 นายมิตรอารีย์  บุญมา

หมู่ที่ 12บ้านโนนตาผา              นางคำดี  สุทธิอาคา                

     หมู่ที่ 13บ้านหนองแก่งทราย       นายพิไลย  ระหุภา

     หมู่ที่ 14บ้านท่าเชียงเครือใต้        นายณรงค์วิทย์  ไกรหาญ

          หมู่ที่ 15บ้านหนองชัยวานใต้       นายอุดร  กาลเนตร      

          หมู่ที่ 16บ้านท่าสวรรค์เหนือ       นายเสถียร  อรอินทร์

          หมู่ที่ 17บ้านหนองไข่นก            นายมานัด  ฮาตระวัง

           หมู่ที่ 18บ้านทุ่งเจริญ              นายสมปอง  ถานันดร


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 5
จำนวนผู้เข้า
: 14118161