สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลป่งไฮ
Untitled Document
ประวัติสถานศึกษา

 ข้อมูลของ กศน.ตำบลป่งไฮ

กศน.ตำบลป่งไฮตั้งอยู่บ้านทุ่งเจริญ  หมู่  18  ตำบลป่งไฮ  อำเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

รหัสไปรษณีย์ 38150

เขตพื้นที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอเซกา   ห่างจากอำเภอเซกา  25   กิโลเมตร  ปัจจุบันมี นางสาวจันทร์ฤดี 

หงษ์คะ  ตำแหน่ง  ครูกศน.ตำบล    เป็นหัวหน้า กศน.ตำบล  

สังกัด

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา  สังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงศึกษาธิการ

 

ประวัติความเป็นมา      

กศน.ตำบลป่งไฮ เป็นสถานศึกษาในราชการส่วนกลาง  ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาค  สังกัดศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเซกา   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ   สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   กระทรวงศึกษาธิการ   ประกาศใช้ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย   มีผลบังคับตั้งแต่วันที่   10  กันยายน  2552   โดยเรียกชื่อว่า  

“กศน.ตำบลป่งไฮ”  มีสถานภาพเป็นสถานศึกษา  และส่วนราชการ  ในระดับอำเภอ  อาศัยอาคารเอนกประสงค์ของบ้านทุ่งเจริญ หมู่  18  ตำบลป่งไฮ   จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย    บุคลากรประจำตำบลมีทั้งหมด  4  คน  ดังนี้

          1.  นางสาววิมล  คำเพชรดี            ตำแหน่ง  ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

          2.  นางสาวจันทร์ฤดี  หงษ์คะ         ตำแหน่ง  ครูกศน.ตำบล

          3.  นายเวคิน  อุทกศิริ                  ตำแหน่ง  ครูกศน.ตำบล

          4.  นายชนาภัทร  เดชนรสิงห์          ตำแหน่ง  ครูผู้สอนคนพิการ

 ในปัจจุบัน กศน.ตำบลป่งไฮ มี 2  แห่ง  คือ กศน.ตำบลป่งไฮ  ศูนย์การเรียนชุมชนหนองแก่งทราย


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14118431