สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลป่งไฮ
Untitled Document
รายงานป้องกันยาเสพติด
ที่
รายการ
1
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2023-07-17 11:53:20
2
3
โครงการ TO BE NUMBER ONE วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2022-10-03 14:46:00
4
5
6
โครงการ TO BE NUMBER ONE วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2022-03-22 09:39:06
7
TO BE NUMBER ONE วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2022-03-03 21:47:55
8
TO BE NUMBER ONE วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2022-03-03 21:38:07
9
โครงการ TO BE NUMBER ONE วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2022-01-26 08:13:29
10
11
โครงการ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2021-08-23 12:50:23
12
โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติด วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2017-05-11 12:12:50
13
ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2017-03-29 21:31:32
14
15
รวมพลังสังคมปลอดยาเสพติด วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2017-02-06 13:19:20
16
17
โครงการแข่งกีฬาต้านยาเสพติด วันเวลาที่ลงข้อมูล : 2016-05-18 09:57:18
18

   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 4
จำนวนผู้เข้า
: 14118158