สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)
Untitled Document
   กศน. ตำบลป่งไฮ
Untitled Document
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในปัจจุบัน กศน.ตำบลป่งไฮ มี 2 แห่ง  คือ กศน.ตำบลป่งไฮ    ศูนย์การเรียนชุมชน          

หนองแก่งทราย

ภาคเรียนที่ 2/2564

มีจำนวนนักศุึกษา  จำนวน  175  คน

 

ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

พื้นที่รับผิดชอบ

จำนวนนักศึกษา(คน)

1.

นางสาววิมล  คำเพชรดี

ครูอาสาฯ

ศรช.ดอนก่อ

35  

2.

นางสาวจันทร์ฤดี  หงษ์คะ

                           ครู กศน.ตำบล

กศน.ตำบลป่งไฮ

70

3.

นายเวคิน  อุทกศิริ

                          ครู กศน.ตำบล

ศรช.หนองแก่งทราย

70

 

       


   

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดบึงกาฬ (สกร)

ที่อยู่ : 456 ม.1 ถ.บึงกาฬกลาง-บึงสวรรค์ ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ

โทรศัพท์ : 042492733

 

ไอพีคุณ
: 44.211.31.134
วันที่เริ่มนับ
: 10/01/2558
วันที่ปัจจุบัน
: 16/07/2567
ผู้ชมออนไลน์
: 6
จำนวนผู้เข้า
: 14118152